Úspechy a ocenenia našich žiakov a študentov (šk. rok 2009/2010)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


Naši žiaci nás počas celého roka veľmi úspešne reprezentovali na rôznych súťažiach z matematiky, v slovenčine, či v športe. Ponúkam zoznam tých najlepších, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste minimálne v regionálnom kole. Samozrejme, okrem týchto žiakov, máme na škole ešte veľa šikovných detí, ktorí boli úspešnými riešiteľmi na rôznych úrovniach a aj týmto veľmi pekne ďakujeme.


Najväčšie úspechy

 • FO - krajské kolo - Dominika Iždinská, IX.A - 2. miesto
 • MO - krajské kolo - Dominika Iždinská, IX.A - 1. miesto
 • PIKOFYZ - celoslovenské kolo - Dominika Iždinská, IX. A - 5. miesto
 • Anglická olympiáda - regionálne kolo - Dominika Iždinská, IX. A - 3. miesto
 • Anglická olympiáda - regionálne kolo - Ján Dobiáš, III.GA - 3. miesto
 • Španielska olympiáda - krajské kolo - Katka Škulová, IV.GB - 2. miesto
 • A slovo bolo u Boha - celoslovenské kolo - Oskár Iždinský, III.OA - 1. miesto
 • A slovo bolo u Boha - celoslovenské kolo - A. Perunská - 1. miesto
 • SOČ - téma: Medicína v starovekom Egypte - krajské kolo - Andrea Zákutná, II.GA - 3. miesto
 • Majstri Ružinova - regionálne kolo - žiaci II. stupňa a 8.-ročného gymnázia - 2. miesto + 220 Eur


Monitor - celoplošné testovanie žiakov 9. roč.

Slovenský jazyk a literatúra

Percentuálna úspešnosť školy: 70,4%

Percentuálna úspešnosť SR: 67,6%

Matematika

Percentuálna úspešnosť školy: 72,5%

Percentuálna úspešnosť SR: 60,1 %.

150px|left|thumb| Toto je naúspešnejšia žiačka - Dominika Iždinská z IX.A, ktorá mimochodom získala na Monitore 100% aj z MAT aj z SJL. Ďakujeme a prajeme Ti veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.
Matematické a fyzikálne súťaže

 • MO - regionálne kolo - Dominik Štefanička, II. OB - 2. miesto
 • MO - regionálne kolo - Jakub Janeček, IX.A - 1. miesto
 • MO - regionálne kolo - Dominika Iždinská, IX. A - 3. miesto
 • Pytagoriáda - regionálne kolo - Samuel Záhorčák, V.C - 2. miesto
 • Pytagoriáda - regionálne kolo - Dominik Štefanička II.OB - 1. miesto
 • Pytagoriáda - regionálne kolo - Matej Bílik, II.OB - 3. miesto
 • Jesenný matboj - súťaž bratislavských škôl - 5. ročník - 3. miesto
 • Jesenný matboj - súťaž bratislavských škôl - 8. ročník - 3. miesto
 • FO - regionálne kolo Martin Mikláš, VIII.B - 2. miesto
 • FO - regionálne kolo Samuel Mésároš, VIII.A - 3. miesto
 • Pytagoriáda - regionálne kolo Nina Jakubíková - 1. miesto

Slovenský jazyk a literatúra a dejepis

 • Olmypiáda v SJL (kat. A) - regionálne kolo Zuzana Gazdíková, II.GA - 1. miesto
 • Olympiáda v SJL (kat. B) - regionálne kolo Natália Vavrovičová - 1. miesto
 • Slovom o Tvojej láske - celoslovenké kolo Dominika Iždinská, IX.A - cena poroty: pozoruhodný výkon
 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo Adam Štefunko, III.OA - 2. miesto
 • Bratislava, moje mesto - regionálne kolo Martin Hrabovec, V.B - 3. miesto - ukážka

150px|left|thumb|


 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo B. Kucej - 2. miesto -
 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo K. Galková - 3. miesto -
 • Európa v škole - regionálne kolo J. Király - 3. miesto -
 • A slovo bolo u Boha - krajské kolo - A. Perunská (poézia) - 1. miesto
 • A slovo bolo u Boha - krajské kolo - V. Minárová (próza) - 1. miesto
 • A slovo bolo u Boha - krajské kolo - J. Andreková (próza) - 2. miesto
 • Dejepisná olympiáda - regionálne kolo - Ivana Martinková, IX.A - 2. miesto

Biblické olympiády

BOSS 2009 (resp. Božie oslovenie súčasného sveta alebo biblická olympiáda saleziánskych stredísk) Boss (Biblická olympiáda saleziánskych stredísk) olympiáda bola 19. 2. 2010 v saleziánskom mládežníckom stredisku na Miletičovej ulici.

Okrem iných, najvzácnejšie umiestnenie:

 • BOSS - regionálne kolo M. Mullerová, K. Dubajová, D. Iždinská, všetky IX.A - 1. miesto


Športové úspechy

Kinderiáda

150px|left|thumb| Naši žiaci sa umiestnili na tradičnom športovom turnaji v atletike na veľmi krásnych miestach, tu sú ich doplomy, na prvom mieste v skoku do diaľky sa umiestnila Aneta Macejáková z 5.B a Daniela Lukáčová z 3.B skončila na 3. mieste v disciplíne - hod plnou loptou.

CHLAPCI


 • Malý futbal - najstarší chlapci - žiaci 9. ročníka a 8.A - 4. miesto
 • Mc Donald´s Cup - chlapci 3.-5. ročníka - 3. miesto
 • Turnaj vo futbale o Majstra Ružinova - 9. ročník a 8.A - 2x 1. miesto
 • Turnaj vo futbale cirkevných škôl - 9. ročník a 8.A - 1. miesto
 • Florbalová liga - 9. ročník a 8.A - 2. miesto
 • Malý futbal - 4. ročník a 8.A - 2. miesto


200px|left|thumb| Títo chlapci nás nikdy na súťažiach nesklamali.

200px|left|thumb|
DIEVČATÁ

 • Turnaj vo vybíjanej o Majstra Ružinova - 9.A,B a III.OA, III.OB - 2x 1. miesto a 1x 2. miesto
 • Turnaj cirkevných škôl vo vybíjanej - 9.A,B a III.OA, a III.OB - 1. miesto


Speváci a výtvarníci

 • Slovenský slávik - regionálne kolo - S. Goliášová - 3. miesto
 • Európa v škole - výtvarná súťaž - regionálne kolo - T. Mrocek - 2. miestoHumanitné akcie

Projekt: Adopcia tried v Sudáne

Žiaci 4.A a 4.B spolu s gymnazistami sa zapojili do projektu Adopcia tried v Sudáne. Žiaci prvého stupňa podporujú spolu jednu triedu a gymnazisti druhú.Tehlička pre Keňu

Naša škola sa už po piatykrát zapojila do pôstnej aktivity Tehlička pre misie. Tento rok to bolo pre Keňu. Do aktivity sa zapojilo 18 tried, z toho 8 tried na I. stupni, 6 tried na II. stupni, štyri v 8 ročnom gymnáziu. Vyzbierali sme 480,71 E. Študenti štvorročného gymnázia sa dňa 16.3. rozhodli ísť do ulíc nášho hlavného mesta oboznamovať verejnosť s „Tehličkou“. Aktivity sa zúčastnili hlavne študenti 1.GA, 2.GA, 3.GA. Po meste chodili v trojiciach alebo v dvojiciach. Letáky, samolepky, medovníky ponúkali hlavne v Ružinove, na Miletičovej ulici, v Starom meste, na Námestí SNP, Hviezdoslavovom námestí, na Trnavskom mýte, na Šafárikovom námestí, na Obchodnej ulici, ale aj v Petržalke, Stupave...... Vyzbierali 368,22 Euro. (zodpovedná Vajčiová). Spolu sme vyzbierali 848,93 E (v uliciach mesta aj v škole).Celoslovenská verejná zbierka Boj proti hladu

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, ktorú organizovala Vincentínska rodina. Zbierka prebiehala po celom Slovensku. Naša škola sa do zbierky zapojila v dňoch 5.- 9.10. 2009. V škole sme predávali medovníkové srdiečka. Cena jedného srdiečka bola minimálne 50 centov. Zbierku animovala sestra Katarína v spolupráci s p. uč. Brezániovou a p.uč. Vajčiovou. Vyzbierali sme 412 E.

Návrat na prehľad úspechov žiakov: